Есеп

Барынша ашықтық - корпоративтік басқарудың негізгі тіректерінің бірі.