Лицензиялар

Fincraft бағалы қағаздар рыногының кәсіби мүшесі ретінде келесідей лицензияларға ие
Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия
Нөмірі 3.2.232/11
Берілген мерзімі 13 қараша 2018 ж.
Шетел валютасында банктік операцияларды жүргізуге лицензиясы.
Нөмірі 4.3.9
Берілген мерзімі 13 қараша 2018 ж.