Басшылық

Қоғамның ірі акционерлері ретінде келесі тұлғалар саналады:
Ракишев Кеңес Хамитұлы 50%
Искандиров Мукаш Зулкарнаевич 40%

Директорлар кеңесі

Рашид Утебаевич Амиров
Директорлар Кеңесінің төрағасы
Ержан Тасболатович Колдасов
Директорлар кеңесінің мүшесі
Динмухамбет Налибаевич Налибаев
Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор

Басқарма

Ержан Тасболатович Колдасов
Басқарма төрағасы
Максат Мухашевич Джунусбеков
Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары.
Жанболат Жантемирович Мирманов
Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары
Сатпаева Шолпан Кадылкановна
Басқарма мүшесі, Бас бухгалтер