Басшылық

"Fincraft" АҚ-ның жалғыз акционері - жеке тұлға Ракишев Кеңес Хамитұлы.

Директорлар кеңесі

Рашид Утебаевич Амиров
Директорлар Кеңесінің төрағасы
Ержан Тасболатович Колдасов
Директорлар кеңесінің мүшесі
Динмухамбет Налибаевич Налибаев
Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор

Басқарма

Ержан Тасболатович Колдасов
Басқарма төрағасы
Максат Мухашевич Джунусбеков
Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары.
Жанболат Жантемирович Мирманов
Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары