Басшылық

Қоғамның ірі акционерлері ретінде келесі тұлғалар саналады:
Ракишев Кеңес Хамитұлы 50%
Искандиров Мукаш Зулкарнаевич 40%

Директорлар кеңесі

Рашид Утебаевич Амиров
Директорлар Кеңесінің төрағасы
Ержан Тасболатович Колдасов
Директорлар кеңесінің мүшесі
Динмухамбет Налибаевич Налибаев
Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор

Басқарма

Ержан Тасболатович Колдасов
Басқарма төрағасы
Максат Мухашевич Джунусбеков
Басқарма мүшесі Басқарма төрағасының орынбасары.
Сатпаева Шолпан Кадылкановна
Басқарма мүшесі, Бас бухгалтер